استحکام - قدرت

استحکام - قدرت

از طریق تجهیزات یا تمرینات با وزنه آزاد، می توانید شکل عضلانی را تغییر دهید، استقامت عضلانی را افزایش دهید و در عملکرد ورزشی و فرم بدنی بهبود قابل توجهی داشته باشید.در این بخش بهترین راه حل تمرینات قدرتی را برای خود پیدا خواهید کرد.
تمرینات هوازی

تمرینات هوازی

بهبود عملکرد قلبی ریوی از طریق ورزش مداوم و مکرر.در این بخش می‌توانید منطقه قلبی ایده‌آل خود را انتخاب و ایجاد کنید.
آموزش گروهی

آموزش گروهی

استفاده بهینه از فضای زمین، امکانات بیشتری را برای آموزش گروهی فراهم می کند، چه بر روی کلاس تمرکز داشته باشید، چه تیمی و یا سایر نیازها را می توان در این قسمت برآورده کرد.
ابزار

ابزار

در این بخش می توانید ابزارهای مختلفی را که برای ناحیه تناسب اندام خود نیاز دارید، از جمله تهویه، آرامش، لوازم تناسب اندام و غیره پیدا کنید.